.

Συμβατά σετ εντολών: ESC / POS & STAR.

Διασύνδεση: σειριακό + USB + 100M πρότυπο Ethernet, παράλληλο + USB προαιρετικό.

Η ενσωματωμένη σελίδα WebConfig κάνει πιο εύκολη τη ρύθμιση Ethernet μέσω IE.

Η κάρτα διασύνδεσης δικτύου 100M κάνει πιο γρήγορη τη σύνδεση και την εκτύπωση.

Υποστήριξη λειτουργίας δισδιάστατης εκτύπωσης γραμμικού κώδικα (προαιρετικά).

Βασική βιβλιοθήκη απλούστερων / παραδοσιακών κινεζικών χαρακτήρων GB18030.

Ενσωματωμένο μεγάλο buffer δεδομένων για τη λήψη και αποθήκευση δεδομένων εκτύπωσης.

Οι χαρακτήρες μπορούν να μεγεθυνθούν, να τονιστούν(bold), να υπογραμμιστούν και η

απόσταση μεταξύ των σειρών μπορεί να ρυθμιστεί.

Υποστήριξη εκτύπωσης bitmap διαφορετικής πυκνότητας και γραφικών.

Υποστήριξη παρακολούθησης κατάστασης εκτύπωσης δικτύου, πολλαπλή σύνδεση υπολογιστή.

Windows driver, διαθέσιμο πρόγραμμα οδήγησης OPOS.