.

Αριθμός έγκρισης Υπ.Υποικ.: 15 CFA 576 / 11-1-2017

Υποστήριξη γραφικών και draft εκτυπώσεων.

Συμβατός με όλες τις Ελληνικές εμπορικές εφαρμογές & ERP καθώς και με τα μεγαλύτερα διεθνή ERP.
O Driver λειτουργεί με επιτυχία σε 4 χώρες με online σύστημα από το 2009.