.

Αριθμός έγκρισης ΑΑΔΕ.: 15 CCR 572 / 23-6-2016

Φορολογικός Εκτυπωτής

Έκδοση Τιμολογίων (προαιρετική)

Tαχύτητα 200mm/sec

Οριζόντια έκδοση χαρτιού

Χαρτί 80μμ Φ100μμ

Ethernet με DHCP client, DNS client

Συμβατότητα: λογισμικά FΤext, OPOS  για συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές

 

 

ARM Cortex M3 cpu με multitasking,

Λογισμικό Online 2ης γενιάς