.

Αριθμός έγκρισης ΑΑΔΕ: 15 DCK 520 / 17-12-2013

Κορυφαίες λειτουργίες

ARM CPU με Multitasking, πολλαπλές εργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα.

Λογισμικό Online 2ης Γενιάς.

20.000 αντικείμενα, αναζήτηση σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Εύκολο Barcode, Κάρτα Αποδείξεων

Ethernet με δυνατότητα GPRS, πελάτη DHCP, πελάτη DNS.

Συμβατότητα: Λογισμικό FText, Fiscal Manager για συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές