.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 46 X 17 X 10
ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 7
ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 8