.

Με µικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστηµάτων πυρασφάλειας, µικρών ή µεγάλων διαστάσεων. Οι πίνακες διαθέτουν 2-8 ζώνες στις οποίες µπορούν να συνδεθούν έως 21 ανιχνευτές για κάθε ζώνη, για ένα σύνολο έως 42 συνδεδεµένων ανιχνευτών. Μπορεί να γίνει πίνακας κατάσβεσης µε την πλακέτα J400EXT Προδιαγραφές : ΕΝ54.