.

Σεισμικός ανιχνευτής

• Σκυροδέματος, χάλυβα, θερμικών εργαλείων, με μέγιστη ακτίνα κάλυψης 5 μέτρα (σε σκυρόδεμα) και 4 μέτρα σε χάλυβα. • Θερμοκρασία συναγερμού 85ο C. • Κατάλληλος για τοποθέτηση σε μηχανήματα ΑΤΜ, χρηματοκιβώτια, και δωμάτια αποθήκευσης αντικειμένων αξίας.

Continue Reading »