.

Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 2-8 Bentel

Με µικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστηµάτων πυρασφάλειας, µικρών ή µεγάλων διαστάσεων. Οι πίνακες διαθέτουν 2-8 ζώνες στις οποίες µπορούν να συνδεθούν έως 21 ανιχνευτές για κάθε ζώνη, για ένα σύνολο έως 42 συνδεδεµένων ανιχνευτών. Μπορεί να γίνει πίνακας κατάσβεσης µε την πλακέτα J400EXT Προδιαγραφές : ΕΝ54.

Continue Reading »

Συµβατικός πίνακας πυρανίχνευςης 2-12 ζωνών COFEM

για χρήση µε συµβατικούς ανιχνευτές και συµβατικά σηµεία κλήσης µέχρι 32 συσκευές ανα ζώνη. 1 επιβλεπόµενη έξοδος σειρήνας µε χρονοκαθυστέρηση 0~10 λεπτά και προστατευόµενη από διακόπτη ασφαλείας. 1 έξοδος συναγερµού µέσω ξηράς επαφής NO/NC. 1 επιβλεπόµενη έξοδος βλάβης µε χρονοκαθυστέρηση 0~10 λεπτά και προστατευόµενη από διακόπτη ασφαλείας. 2 βοηθητικές έξοδοι 30V DC επιβλεπόµενες και προστατευόµενες […]

Continue Reading »