.

Ανιχνευτές 4πλής φωτοδέσµης πολλαπλών συχνοτήτων

Αδιάβροχο, µε φίλτρο ηλιακού φωτός, Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, ενσωµατωµένο σύστηµα ευθυγράµµισης µε laser, Αυτόµατο φίλτρο τροφοδοσίας για µείωση θορύβου, θερµαντική αντίσταση, για λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες, Τετραπλή δέσµη για ελαχιστοποίηση ψευδοσυναγερµών, Προγραµµατιζόµενος χρόνος ανταπόκρισης A.G.C. IP-55 προστασία / Προστασία tamper, Τεχνολογία πολλαπλών συχνοτήτων, µε επιλογή 4 συχνοτήτων. 12-24V DC/AC

Continue Reading »