.

Κραδασμικός ανιχνευτής κρυστάλλων

• Κατάλληλος για τζαμαρίες (κάλυψη 3,5 μέτρα) • Διαθέτει ενσωματωμένο αναλυτή παλμών • Μνήμη Συναγερμού. Ρυθμιζόμενη ευαισθησίας. • Λυχνία ελέγχου και ρυθμίσεων. • Διακόπτης προστασίας στο καπάκι με ανεξάρτητη έξοδο συναγερμού • Τάση τροφοδοσίας 9-16V DC, κατανάλωση 15mΑ.

Continue Reading »