.

+ ΦΠΑ γιατί εμείς δεν παίζουμε με την τεχνολογία ΔΩΡΟ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CTR 150 233 € Συστήματα Ασφαλείας γιατί εμείς δεν παίζουμε με την τεχνολογία Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης γιατί εμείς δεν παίζουμε με την τεχνολογία γιατί εμείς δεν παίζουμε με την τεχνολογία Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων
Φορολογικοί Μηχανισμοί
Ταμειακές Μηχανές
γιατί εμείς δεν παίζουμε με την τεχνολογία Τηλεφωνικά κέντρα

Καλως ήλθατε στην DigitalSys

Συστήματα Τεχνολογίας και ασφάλειας

Η Εταιρία μας έχει ως αντικείμενο την μελέτη και εγκατάσταση των παράκάτω:

  • Συστήματα Ασφαλείας
  •  Ταμειακά Συστήματα – Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
  • Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης (CCTV)
  • Πυρανίχνευση
  • Ελεγχόμενη πρόσβαση σε επαγγελματικούς χώρους (ACCESS CONTROL)
  • Τηλεφωνικά κέντρα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση θερμοκρασίας ψυγείων
  • Παρακολούθηση στόλου οχημάτων (GPS CONTROL)
  • Ασφάλεια δικτύων