.
Συσκευές ελέγχου πρόσβασης Bentel l_PROXIMITY-DEVICES
Easy Gate 3

Μονάδα ACCESS CONTROL BENTEL

Ελέγχει μέχρι 3 θύρες και διατίθεται με δωρεάν λογισμικό για ανάκτηση συμβάντων και
on-line παρακολούθηση, μέσω RS 232 σειριακής επικοινωνίας
Δυνατότητα διαχείρισης ως 100 ηλεκτρονικά κλειδιά SAT ή κάρτες Proxi και 8
αναγνωστών Proxi Reader. Τροφοδοσία 220 Vca.